Kuhusu TGVS

KUHUSU SISI (About Us)

Sauti Ya Injili (TGVS) ni huduma ya Injili ya Kikristo iliyo na  shauku ya kuwasilisha Neno la Mungu kote ulimwenguni.

  • Sauti Ya Injili SDA ni moja kati ya huduma nyingi za  kujitegemea zinazoweka msisitizo kwenye “BIBLIA TAKATIFU”
  • SYI inaimarisha watu kiroho katika Njia Kuu Tano: Kampeni za Uinjilisti , Tepu za Injili (Mahubiri), Mikutano Mbalimbali Ya Injili, Mwendelezo wa Masomo mbalimbali katika Biblia, Mtandao, na kadhalika.
  • Sauti Ya Injili SDA  ni sehemu ya THE GOSPEL’S VOICE, Makao Makuu: Memphis, Tennessee, USA.
  • Sauti Ya Injili SDA inalenga kuwasilisha Injili kwa waswahili wote popote pale ulimwenguni.

Dira Yetu: Kutoa masomo mbalimbali katika  Biblia.

Dhamira yetu: Kuharakisha marejeo ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kuandaa na kufundisha watu Kweli Zote Za Biblia, ikiwemo Ujumbe Wa Malaika Watatu (Ufunuo 14:6-12)

Kaulimbiu Yetu: “Soma; Elewa; Shuhudia”

Misingi Ya Imani Yetu: Biblia Takatifu.

BWANA AKUBARIKI UNAPOENDELEA KUSIKIA INJILI HII.


Mambo Tunayofanya.

  • Kwa bidii zote tunatafuta Kusoma, Kuelewa, na Kushirikisha wengine (kushuhudia) Neno la Mungu.
  • Kufundisha kile tulichojifunza kwa wengine – (rejea ukurasa wa “Nyumbani” kwenye tovuti yetu)
  • Huduma ya Maombi – (tunaomba kwa ajili ya mahitaji ya watu kila wiki)
  • Kuandaa na kutoa Masomo Mbalimbali ya Biblia.
  • Kumwimbia Bwana kwa Zaburi Na Tenzi Na Nyimbo Za Rohoni, (Efe 5:19)
  • Kuandaa watu kwa ajili ya utayari wa marejeo ya Bwana na Mwokozi wetu, Yesu Kristo.