12-TGVS-58

Kazi Ya Yesu Kristo

 

Fungu Kuu: Waebrania 2:11

  • Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake;

.12-TGVS-58

Leave a Reply

Your email address will not be published.