April 16, 2017

USHUHUDA WA LEO

Ikielezwa na Mr. Oleruto – (imetafsiriwa from English –Swahili)

  • Habari za leo wapendwa?
  • Nataka kuchukua muda maalum kuwashukuru kundi hizima kwa namna ya pekee ..
  • Zaidi sana kikundi chetu cha maombi (TGV Prayer Band). Nafurahi sana, na  nataka kuwaambia ndugu zangu wapenzi kua MUNGU ANAJIBU MAOMBI
  • Mimi mwenyewe nina ushahidi: baada ya ombi la pamoja na admin wetu (dada ELSIE)…. “tumekuwa tukiomba pamoja” na Mungu kwa uhakika akajibu maombi yangu
  • Tuendelee kuomba na maombi yetu yatajibiwa. AMINA.
  • Mungu abariki kundi hili zima: {Majukwa ya Sauti Ya Injili yote (English/Kiswahili)}
  • Mimi sijui aliyenioongeza huma, lakini tangu nijiunge nanyi, sijawahi juta.

SIFA NA SHUKRANI KWA BWANA WETU.

Leave a Reply

Your email address will not be published.