69-002: Epafradito ndugu yangu

INJILI YA ASUBUHI

  • http://tgvs.org/archives/2245
  • 69-002: Epafradito ndugu yangu
  • Category: Kitabu cha Wafilipi
  • Series: Tabia Ya Kuigwa
  • Neno Kuu: “Kuhuzunishwa”
  • Fungu Kuu: Wafilipi 2:5

 

WAFILIPI 2:25-30

25 Lakini naliona imenilazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu, mtenda kazi pamoja nami, askari pamoja nami; tena ni mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu.

26 Kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote, akahuzunika sana, kwa sababu mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi.

27 Kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu na kufa; lakini Mungu alimhurumia; wala si yeye peke yake, ila na mimi pia; nisiwe na huzuni juu ya huzuni.

28 Kwa hiyo nimefanya bidii nyingi zaidi kumtuma, ili mtakapomwona tena mpate kufurahi, nami nipunguziwe huzuni yangu.

29 Mpokeeni, basi, katika Bwana, kwa furaha yote, mkawahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa.

30 Maana kwa ajili ya kazi ya Kristo alikaribia kufa akaponza roho yake; ili kusudi ayatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu.

 

TUFANYE NINI BASI?

Wafilipi 2:5

Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu.

 

BWANA ATUBARIKI SOTE!