65-000: “Kweli” Utangulizi wa Yuda

ASILI YA UKWELI

Muhtasari wa Mawazo Makuu:

 • Ukweli ni nini?
  • Utangulizi
  • Ukweli anaamriwa katika maandiko
 • Sifa za ukweli
 • Asili ya ukweli
  • Kweli yatoka kwa Mungu
  • Ukweli unadhihirishwa katika uaminifu wake
  • Ukweli unadhihirishwa katika utegemezi wake
  • Ukweli unadhihirishwa katika haki na rehema zake
 • Ukweli na tabia ya watu wa Mungu
  • Watu wa Mungu wanapaswa kuwa watu wa Kweli
  • Kukosekana kwa ukweli kunamuhuzunisha Mungu
 • Ukweli na Uasi
 • Hitimisho

 

UKWELI NI NINI?

Ukweli anaamriwa katika maandiko

 • Mithali 12:22;
 • Kutoka 20:16;
 • Torati 5:20;
 • Kutoka 23:1, 7;
 • Mithali 12:19; 13:5; 14:25; 19:5, 9;
 • Efe 4:25;
 • Ufunuo 22:14-15

SIFA ZA UKWELI

Ukweli kama ubora wa kufikirika

 • Zaburi 45:4;
 • Mithali 23:23;
 • Danieli 8:12

Ukweli ni kinyume cha uongo

 • Mithali 16:13;
 • 1 Wafalme 17:24; 22:16
 • 2 Nyakati 18:15;
 • Nehemia 6:6;
 • Mithali 8:7; 12:17;
 • Isa 45: 19;
 • Zekaria 8:16

Ukweli uanapaswa kuwa na ushahidi

 • Mwanzo 42:14-16;
 • Torati 13:12-15;
 • Torati 17:2-5;
 • Torati 19:16-19;
 • Torati 22:20-21;
 • 1 Wafalme 10:6-7
 • 2 Nyakati 9:5-6;
 • Ayubu 5:27

ASILI YA UKWELI

Kweli yatoka kwa Mungu

 • Zaburi 43:3;
 • Zaburi 25: 5; 26: 3; 86:11;
 • Isa 65: 16;
 • Danieli 9:13

 

UKWELI KAMA TABIA YA MUNGU

Ukweli unadhihirishwa katika uaminifu Wake

 • Hesabu 23:19;
 • Zaburi 33: 4;
 • 1 Samweli 15:29;
 • Zaburi 31: 5;
 • Zaburi 40:10-11;
 • Zaburi 119:160;

Ukweli unadhihirishwa katika utegemezi Wake

 • Isaya 45: 19;
 • Yeremia 10:10; 42: 5;
 • Danieli 10:21;
 • Mika 7:20

Ukweli unadhihirishwa katika haki na rehema Zake

 • Zaburi 96:13;
 • Zaburi 119:30,
 • Zaburi 119:43-44,142,151

 

UKWELI NA TABIA YA WATU WA MUNGU

Watu wa Mungu wanapaswa kuwa watu wa Kweli

 • Zekaria 8:16;
 • 1 Wafalme 17:22-24;
 • Zaburi 15:1-5; 51:6;
 • Zaburi 145:18;
 • Mithali 23:23;
 • Yer 4:2; 5:1;
 • Zekaria 7:9; 8:3, 19;
 • Malaki 2:6

Upungufu/ ukosefu wa ukweli unamuhuzunisha Mungu

 • Isa 59:14-15;
 • Isa 48: 1;
 • Yer 5:3;
 • Yer 7:28;
 • Yer 9:3

UKWELI NA UASI

Ukosefu wa ukweli ni tabia ya uasi

 • Yeremia 7:28;
 • Zaburi 52: 1-4;
 • Isa 59:12-15;
 • Yer 9:5-6;
 • Amosi 5:10

 

HITIMISHO

Tufanye nini basi?