02-Njia Mbili za Umilele

MFULILIZO WA MASOMO MAFUPI YA INJILI

  • Mhutubu: Angelo Nyamtema, MD, PhD
  • Sehemu: Ifakara-Tanzania, East Africa

Mada: Njia Mbili za Umilele

 

UFUPISHO WA SOMO

Torati 3:15-17

  • 15 Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya;
  • 16 kwa hivi nikuagizavyo leo kumpenda Bwana, Mungu wako, kuenenda katika njia zake, na kushika maagizo yake, na amri zake, na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka; Bwana, Mungu wako, apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki.
  • 17 Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine, na kuitumikia;

 

Mithali 14:12

  • Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, Lakini mwisho wake ni njia za mauti.

1 Yohana 2:4 (Dhambi ni nini)?

  • 4 Yeye asemaye, Nimemjua, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake.
  • 5 Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake.

BWANA ATUBARIKI SOTE!