58-029 Ukuhani Mkuu katika Agano la Kale

Silhouettes of Three Crosses

SIFA ZA KUHANI MKUU (Ebr. 5:1-4)

  • (1) Lazima atwaliwe kutoka miongoni mwa watu (Ebr. 5:1a)
  • (2) Lazima atawazwe/ awekwe wakfu kwa ajili ya mambo yamhusuyo Mungu (Ebr. 5:1b)
  • (3) Kazi yake = Lazima atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi (Ebr 5:1 c)
  • (4) Lazima awe na zabuni na huruma (katika hisia zake) juu ya wajinga (Ebr. 5:2a)
  • (5) Lazima awe na uwezo wa kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, (Ebr. 5:2b)
  • (6) Lazima akumbuke kwamba, yeye pia, yu katika hali ya udhaifu; (Ebr 5:2 c)
  • (7) Lazima atoe dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe (Ebr. 5:3a)
  • (8) Lazima atoe dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu wengine (Ebr. 5:3b)
  • (9) Lazima akumbuke kutojitwalia mwenyewe heshima hii, (Ebr. 5:4a)
  • (10) Lazima AITWE NA MUNGU na kupokea heshima kuhudumu kutoka kwa Mungu, kama vile Haruni alivyoitwa na Mungu. (Ebr. 5:4b)

58-029-ppt

slide110

Waebrania 5:1-4

1 Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo yamhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi;
2 awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu;
3 na kwa sababu hiyo imempasa, kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi.
4 Na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu, kama vile Haruni.