58-009 YESU – Kiongozi Mkuu Wa Wokovu Wetu (Heb 2:10)

  • 9 ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani, Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti, amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu.
  • 10 Kwa kuwa ilimpasa yeye, ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikilie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso.

Injili Ya Asubuhi ya Leo

  • Fungu Kuu: Waebrania 2:10
  • Neno Kuu:   archēgos
  • 58-009:        YESU-Kiongozi Mkuu wa wokovu wetu

Muhtasari wa Somo

  1. Masihi kama Mkombozi ktk Agano la Kale
  2. Kuleta wana wengi waufikilie Utukufu
  3. Kristo Yesu alivyo kamilishwa
  4. Mwito wa Leo: Tufanye nini basi na Injili hii ya Leo

Bwana Atubariki Sote

58-009 Kristo- Archegos wetu Heb 2.10C11-028