58-004 Yesu: “Bora kuliko Malaika” (Waebr. 1:7-9)

Waebr. 1:7-9

 • 7 Na kwa habari za malaika asema, Afanyaye malaika zake kuwa pepo, Na watumishi wake kuwa miali ya moto.
  8 Lakini kwa habari za Mwana asema, Kiti chako cha enzi,Mungu,ni cha milele na milele; Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili.
  9 Umependa haki, umechukia maasi; Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekutia mafuta, Mafuta ya shangwe kupita wenzio.

Kwa nini Yesu ni Bora kuliko Malaika?

JIBU: Waebrania Sura ya 1:4-14

 1. Kwa Asilia Yeye ni “Bora kuliko Malaika” (The Reality)
  1. (4a) amefanyika bora kupita malaika (Hebrews 1:4)
 2. Jina bora kuliko la Malaika
  1. (4b) kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. (Hebrews 1:4)
 3. Mzaliwa wa Kwanza
  1. (5a) Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wo wote, Ndiwe mwanangu, Mimi leo nimekuzaa? (Hebrews 1:5)
 4. Mwana wa Mungu
  1. (5b) Na tena, Mimi nitakuwa kwake baba, Na yeye atakuwa kwangu mwana? (Hebrews 1:5)
 5. Anasujudiwa na Maika
  1. (6) Hata tena, amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, Na wamsujudu malaika wote wa Mungu. (Hebrews 1:6)
 6. Malaika ni watumishi wake
  1. (7) Na kwa habari za malaika asema, Afanyaye malaika zake kuwa pepo, Na watumishi wake kuwa miali ya moto. (Hebrews 1:7)
 7. Yeye ni Mungu, Mfalme, Mtawala
  1. (8) Lakini kwa habari za Mwana asema, Kiti chako cha enzi,Mungu,ni cha milele na milele; Na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. (Hebrews 1:8)
 8. Yeye ni Mwenye Haki
  1. (9) Umependa haki, umechukia maasi; Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekutia mafuta, Mafuta ya shangwe kupita wenzio. (Hebrews 1:9)
 9. Yeye ni Mpakwa Mafuta wa Bwana
  1. (9) Umependa haki, umechukia maasi; Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekutia mafuta, Mafuta ya shangwe kupita wenzio. (Hebrews 1:9)
 10. Yeye ni Muumbaji
  1. (10) Na tena, Wewe,Bwana,hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, Na mbingu ni kazi za mikono yako; (Hebrews 1:10)
 11. Yeye ndiye Mtegemeza
  1. (10) Na tena, Wewe,Bwana,hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, Na mbingu ni kazi za mikono yako; (Hebrews 1:10)
 12. Yeye yu Hai Milele [Umilele wake]
  1. (11) Hizo zitaharibika, bali wewe unadumu; Nazo zote zitachakaa kama nguo,
  2. (12) Na kama mavazi utazizinga, nazo zitabadilika; Lakini wewe u yeye yule, Na miaka yako haitakoma. (Hebrews 1:11-12)
 13. Yeye ameketi Mkono wa Kuume wa Baba
  1. (13) Je! Yuko malaika aliyemwambia wakati wo wote, Uketi mkono wangu wa kuume Hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? (Hebrews 1:13)
 14. Yeye ni Hakimu Mkuu
  1. (13) Je! Yuko malaika aliyemwambia wakati wo wote, Uketi mkono wangu wa kuume Hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? (Hebrews 1:13)
 15. Yeye ni Hakimu Mkuu
  1. (13) Je! Yuko malaika aliyemwambia wakati wo wote, Uketi mkono wangu wa kuume Hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? (Hebrews 1:13)
 16. Yeye ni Amiri Jeshi Mkuu
  1. (14) Je! Hao wote si roho watumikao, wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu? (Hebrews 1:14)

 

Heb 1.7-9