Amri ya Tatu

Usilitaje bure Jina la Bwana, Mungu wako.

 

Kutoka 20:7

  • 7 Usilitaje bure jina la Bwana, Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure.