Kumuacha Mungu (Dhambi)

INJILI YA ASUBUHI

DHAMBI MOJA KWA MOJA DHIDI YA MUNGU (sehemu 1)

 • Jumatatu, June 27, 2016
 • Sauti Ya Injili (1 & 2)
 • Neno Kuu: KUACHANA AU KUACHA
 • Sikiliza hii injili hapa:

 

UFAFANUZI (Neno “Abandon” -“Kuacha”)

 • Kuachana kabisa (kozi ya kitendo, mazoezi, au njia ya kufikiri).

 

VISAWE VYA NENO HILI:

 • Kuachana, Kuachia, Kujitenga Na, Kukana,
 • Tupa Kule, Nawa Mikono; Kuondoa, Kuacha,
 • Kuachana Nayo; Tupa Jalalani, Taka, n.k.

 

KUMUACHA MUNGU (muhtasari wa Somo)

 1. Kuacha Imani baada ya kuujua ukweli
 2. Kuacha “Imani ya kweli”
 3. Kuacha “Upendo wa kwanza”
 4. Kuacha “Upendo kwa Mungu”,
 5. Kuacha “Utii kwa Mungu”
 6. Kumwacha Mungu (uasi, kuacha utii kwake)

WITO WA LEO: (Zaburi 139:23-24)

 • 23 Ee Mungu, unichunguze, uujue moyo wangu, Unijaribu, uyajue mawazo yangu;
 • 24 Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, Ukaniongoze katika njia ya milele.