Kutoka 31:12-18

KWANINI SABATO? (part 3)

 • June 24, 2016
 • Majukwaa Ya Sauti Ya Injili.
 • Fungu Kuu: Kutoka 31:12-18

 

MUHTASARI WA INJILI YA LEO:

 1. Amri: Hakika mtazishika Sabato zangu,
 2. Sababu: Ni ishara kati ya Mimi (Yahweh) na ninyi
 3. Muda: “katika vizazi vyenu vyote”
 4. Ujuzi: ili mpate kujua ya kuwa (19:5)
 5. Utambuzi: Mimi Ndimi Bwana (our identity)
 6. Utakaso: niwatakasaye ninyi.
 7. Adhabu ya kuinajisi Sabato
 8. Siku Sita za Kazi & Sabato
 9. Pumziko la Sabato
 10. Utakatifu wa Sabato
 11. Sabato & Agano la milele
 12. Sabato & Ishara ya milele

Kutoka 31:12-18

 • 12 Bwana akasema na Musa, na kumwambia,
 • 13 Kisha, nena wewe na wana wa Israeli, na kuwaambia, Hakika mtazishika Sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote; ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi.
 • 14 Basi mtaishika hiyo Sabato; kwa kuwa ni takatifu kwenu; kila mtu atakayeitia unajisi hakika yake atauawa; kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake.
 • 15 Kazi itafanywa siku sita; lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana; kila mtu atakayefanya kazi yo yote katika siku ya Sabato, hakika yake atauawa.
 • 16 Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato, kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote, ni agano la milele.
 • 17 Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele; kwani kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika.
 • 18 Hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe, zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu.