0002-TGVS-81

Somo: KATIKA WENYE DHAMBI

  • Jumatatu: 6/6/2016
  • Fungu Kuu: 1 Timothy 1: 15

Ni neno la kuaminiwa, tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi; ambao wa kwanza wao ni mimi.

MUHTASARI WA SOMO:

  1. Ni Neno La Kuaminiwa,
  2. Ni Neno Linalostahili Kukubalika Kabisa,
  3. Ni Neno Linalohusu KRISTO YESU (NENO)
  4. Alikuja Ulimwenguni (Past Tense)
  5. Awaokoe Wenye Dhambi (Sababu Ya Kuja)
  6. Ambao Wa Kwanza Wao Ni Mimi (Ungamo)
  7. Tufanye Nini Basi?