2 Wakorintho 12:9

NEEMA YA MUNGU YATOSHA

FUNGU KUU: 2 Wakorintho 12:9

Naye akaniambia, Neema Yangu Yakutosha; maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu.

 

NEEMA YA MUNGU YATOSHA

  1. Yesu Kristo: “Chanzo Cha Neema Ya Mungu”
  2. Neema Ya Mungu Huondoa Wasiwasi Na Hofu Katika Maisha Yetu
  3. Neema Ya Mungu Hutupatia Mahitaji/ Mipango Yetu Ya Moyoni
  4. Neema Ya Mungu Hutupa Riziki Zetu Za Kila Siku
  5. Neema Ya Mungu Huairisha Adhabu Ya Mungu Kwa Mdhambi
  6. Neema Ya Mungu Husamehe Makosa Kwa Mdambi
  7. Kwa Neema Ya Mungu, Moambi Ya Mdhambi Husikilizwa
  8. Neema Ya Mungu Na Ukombozi Wa Mdhambi (Waefeso 2:4-8)

 

WITO WA LEO

“Neema Ya Mungu & Mwitikio Wetu” (Tito 2: 11-14)

 

BWANA AWABARIKI

  • David Partson.