Usimuache Yesu kwa Sababu ya Changamoto

 

 

USIJIKINAI KWA KUWA CHANGAMOTO ZIMEKUFIKA.

 • Jitie nguvu, Mshukuru Mungu
 • Jisamehe, Samehe waliokuumiza.
 • Kumbuka Mungu alipokutoa na Alivyokupigania wakati Ule.
 • Usimuache Yesu kwa Sababu ya Changamoto.
 • Wala Usipoteze Heshima Uliyonayo kwa Sababu ya Sauti ya Adui.

JIAMBIE NAFSI YAKO KUWA

 • Mimi ni Wathamani kuliko Chochote kionekanacho kwa Macho ya Nyama.

TUBU KWA MUNGU WAKO

 • Kisha Tangazia Watu Waliokuumiza Msamaha.
 • Jitiishe chini ya Mkono wa Mungu wako Kumtaka Mungu Nguvu zake Maishani mwako.

MUNGU HASHINDWI KWA CHOCHOTE.

 • Unapofungwa Mlango mmoja Haimaanishi Hawezi Kukufungulia Mlango Mwingine wa Kutokea.

YEYE AMESEMA

 • Anatuwazia Mawazo ya Amani,
 • Ndiye Aliyeahidi Kutupigania Ili tufanywe Washindi kwa Utukufu wake.

NDIYO MAANA AKASEMA

 • Yeye ni Adui wa Adui Zetu
 • Mwache Mungu Ashughulike na Magumu yako
 • Acha Kutumia Akili zako Utaumia Sana.

NDIYE MUWEZA WA YOTE

 • Yeye Aitazamae Kesho Yetu Ni Mungu Muweza Wa Yoote.
 • Jitie Nguvu Ktk Kuachilia Yanayokuumiza,
 • Usimkimbie Mungu Kwakua Hujaona Majibu,
 • Au Kwakua Uliyoyatarajia Hayajawa.

KUMBUKA

 • Mungu Ni Wa Majira Na Nyakati
 • NA Kwa Wakati Sahihi Atafanya Hata Usiyoyatarajia.

NAKUPENDA RAFIKI LAKIN YESU ANAKUPENDA ZAIDI YANGU.

Kwa hivyo:

 • Dumu Kaitaka Maombi